Sebab sebab Kesyirikan dan Macam Macam Syirik

Sebab sebab Kesyirikan

1. Berlebih-lebihan dalam mengagumi dan mengagungkan sampai kepada mengkultuskan
الحديث   :    اياكم والغلو فى الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلوّ     
“Waspadalah kalian terhadap ghuluw dalam agama, karena orang sebelum kalian dibinasakan oleh ghuluw”

2. Cenderung kepada beriman pada sesuatu yang kongkrit (mahsus) melupakan yang abstrak (ghairu mahsus):
- menyematkan sifat-sifat uluhiyyah kepada yang mahsus
- menyematkan semua sifat uluhiyah kepada yang mahsus

3. Dominasi Syahwat 

4. Adanya thaghut-thaghut yang memperbudak manusia dan menolak hukum Allah

5. Sombong untuk beribadah kepada Allah


Macam macam syirik
1. Syirik taqarrub
2. syirik meminta syafaat
3. Syirik taat dan ittiba
4. Syirik mahabbah dan wala
5. Syirik riya
0 Komentar untuk "Sebab sebab Kesyirikan dan Macam Macam Syirik"

 
Copyright © 2014 Damai7 - All Rights Reserved
Template By. Konsen Fokus